Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vassforsyninga, kloakk, avfall og dessutan brann. Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er ei anna hovudoppgåve. I tillegg ligg byggesak og planarbeid under etaten. Etaten er leia av Rolf Hansen.

 

Kontaktinfo: 

Tlf: 46 80 80 74

Epost: rolf.hansen@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 31.10.2018
Publisert: 31.10.2018