HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Når skulen har fri, er SFO open kl. 7.30 - 16.00 kvar dag frå måndag til fredag etter barnehageruta. SFO held til på Fedje skule ("nyeskulen").

 

Opningstider


I skuletida er opningstidene kl. 7.30 - 8.30 og frå skuledagslutt for 1.- 4. klasse og fram til kl. 16.00.

Skule/Barnehageruta viser når SFO er open, og når SFO er stengt pga planleggingsdagar, høgtidsdagar, andre fridagar og feriar.

Det er mogeleg å søkje om plass heile året.

Pris

Betalingssatsar i SFO 2019
1 dag kr 505
2 dagar kr 1010
3 dagar kr 1515
4 dagar kr 2020
5 dagar kr 2525

SFO med moderasjon 30% for born nr. 2
SFO med moderasjon 50% for born nr. 3 og fleire

 Kjøp av ekstra dag : 200 kr

 SFO - vedtekter justerast i forhold til dette

 Kjøp av ekstra dag i skuleferier: 400 kr

 (samme som barnehage)

 

 Ein kan nytta seg av alternative tilbod  frå å ha SFO ordning 1 dag til 5 dagar pr veke.  Ein betaler for det tilbodet ein vel, og det er då opp til den einskilde å bruka det i så stor grad ein har behov for.

 

Sats ved for sein henting: kr 100 pr påbyrja 30 min.

 

 Vedtekter

Les meir om vedtekter for Fedje SFO her


Sist oppdatert: 09.01.2019
Publisert: 25.05.2018