HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Når skulen har fri, er SFO open kl. 7.30 - 16.00 kvar dag frå måndag til fredag etter barnehageruta. SFO held til på Fedje skule ("nyeskulen").

 

Opningstider


I skuletida er opningstidene kl. 7.30 - 8.30 og frå skuledagslutt for 1.- 4. klasse og fram til kl. 16.00.
Sluttidspunkt for skuledagane for 1. til 4.klasse er:
måndag kl. 13.50
tysdag kl. 12.00
onsdag kl. 13.50
torsdag kl. 13.05 og
fredag kl. 12.00.

Skule/Barnehageruta viser når SFO er open, og når SFO er stengt pga planleggingsdagar, høgtidsdagar, andre fridagar og feriar.

Det er mogeleg å søkje om plass heile året.

Pris

Betalingssatsar i SFO 2019

1 dag kr 505
2 dagar kr 1010
3 dagar kr 1515
4 dagar kr 2020
5 dagar kr 2525

 

SFO med moderasjon 30% for born nr. 2
SFO med moderasjon 50% for born nr. 3 og fleire

 Kjøp av ekstra dag : 200 kr

 SFO - vedtekter justerast i forhold til dette

 Kjøp av ekstra dag i skuleferier: 400 kr

 (samme som barnehage)

 

 Ein kan nytta seg av alternative tilbod  frå å ha SFO ordning 1 dag til 5 dagar pr veke.  Ein betaler for det tilbodet ein vel, og det er då opp til den einskilde å bruka det i så stor grad ein har behov for.

 

Sats ved for sein henting: kr 100 pr påbyrja 30 min.

Påmelding

Dei som allereie har plass i SFO treng ikkje å søke.
Sluttidspunkt for skuledagane for 1. til 4.klasse er:
måndag kl. 13.50
tysdag kl. 12.00
onsdag kl. 13.50
torsdag kl. 13.05 og
fredag kl. 12.00.

Du finn skjema for påmelding her

Vedtekter

Les meir om vedtekter for Fedje SFO her


Sist oppdatert: 08.05.2019
Publisert: 25.05.2018