SFO

Når skulen har fri, er SFO open kl. 7.30 - 16.00 kvar dag frå måndag til fredag etter barnehageruta. SFO held til på Fedje skule ("nyeskulen").

I skuletida er opningstidene kl. 7.30 - 8.30 og frå skuledagslutt for 1.- 4. klasse og fram til kl. 16.00.

Skule/Barnehageruta viser når SFO er open, og når SFO er stengt pga planleggingsdagar, høgtidsdagar, andre fridagar og feriar.

Det er mogeleg å søkje om plass heile året.

Vedtektene til SFO finn du her.

Betalingssatsar til SFO

Ein kan nytta seg av alternative tilbod  frå å ha SFO ordning  1 dag til 5 dagar pr veke.  Ein betaler for det tilbodet ein vel, og det er då opp til den einskilde å bruka det i så stor grad ein har behov for.

Betalingssatsar i SFO 2018

Tilbod:

1 dag – kr 490

2 dagar – kr 983

3 dagar – kr 1474

4 dagar – kr 1966

5 dagar - kr 2457


SFO med moderasjon 30% for born nr. 2
SFO med moderasjon 50% for born nr. 3 og fleire

Sats ved for sein henting: kr 100 pr påbyrja 30 min.

 


Sist oppdatert: 30.10.2018
Publisert: 25.05.2018