HeimPolitikk og innsynRåd og utval i perioden 2015-2019

Råd og utval i perioden 2015-2019

Valstyret og kontrollutvala

Val og røystestyre

Formannskapet m/personlege vara (varaliste formannskapet)

Kontrollutvalet

Erling Walderhaug (leiar) – vara Inge Waage

Anna Marit Storemark (nestleiar) – vara Torild Moldøen

Inger Steinsbø – vara Beate Hop Ophaug

Kontrollutvalet for sal og skjenking av alkohol

Formannskapet (utan ordførar og varaordførar) med personleg vara:

 Anna Marit Storemark – vara Gidske Borge Kolltveit

Tonje Hernar Gullaksen

Bjørn Solbakk

Personal, lønn og arbeidsmiljø

Partssamansatt utval

Formannskapet

Hovedtillitsvalgte:

Kamilla B. Karlsen (utdanningsforbundet)

Elin Øien (fagforbundet)

 

Lønnsutvalet er nedlagd.

Arbeidsmiljøutvalet

Ilka Verhofstad (hovedverneombud)

Stig Øien (verneombud sjukeheim)

Åse Leivdal Kjølleberg (verneombud skule)

 

Nils Moldøen (rådmann)

Stian Herøy (ordførar)

Gidske Borge Kolltveit

Vara:

1.Bjørn Solbakk

2.Tonje Hernar Gullaksen

3.Roy Asle Tungland

Barn, unge, eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne

Barna sin representant

Ingmar Stuberg

Ungdomsrådet

Kommunestyret sin representant Torill Hermansen Horgen

Stian Storemark (vara)

Følgjande ungdommar representerer Fedje ungdomsråd 2018-2019:

Frida Herøy (leiar)

Ingeborg Knappen Kahrs (nestleiar)

Marius Waage – elevrådsleiar

Maren Gullaksen Tungland

Amalie Henden Kleppe

Sivert Koppen Blomvågnes

Samarbeidsutvalet i Fedje barnehage

Kommunen sin representant: Terje Blomvågnes

Tonje Hernar Gullaksen (vara)

Samarbeidsutvalet ved Fedje skule

Kommunen sin representant: Stian Storemark

Kjersti Opsahl (vara)

Eldreråd

Kommunestyre sin representant: Ottar Tangen, vara Stig Øien

Erling Herøy (leiar)

Ottar Tangen (nestleiar)

Hilde Koppen

Elsa Herøy

Einar Thomassen

Vara:

1.Ingrid Handeland

2.Bjørn Solbakk

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Sjå eldrerådet

Representantar til generalforsamlingar, årsmøte og representantskap

Medlem til representantskapet i Interkommunalt arkiv

Arkivansvarleg (lagt til funksjon) vara: postmottak (lagt til funksjon)

Representantskapet NGIR

Ingmar Stuberg

Paul Knapskog

Bjørn Solbakk (1.vara)

Maria Thomassen (2.vara)

Representant til BKKs styringsorgan

Ordførar

Varaordførar

Medlem til generalforsamlinga i Nordhordland industriservice

Torill Hermansen Horgen   vara: Kristin Aase

Medlem på årsmøtet i Interkommunalt utval mot akutt forureining

Ingmar Stuberg  

vara: Paul Knapskog

Representant på årsmøte for Opplæringskontoret i Nordhordland

Tove Nordseth  

vara: Stig Øien

Representantar til generalforsamlinga i AUFERA

Anna Marit Storemark

Paul Knapskog

vara:

Stig Øien

Ottar Tangen

Gidske Borge Kolltveit 

 

 

Representantar til styre og råd

Kandidat/styremedlem i Nordhordland revisjon IKS

Alf Nordseth

Kandidat til hamnestyret for Bergen og omland

Kandidat til representant: Ordførar

Kandidat til representant: Varaordførar

Representant til hamnerådet for Bergen og Omland

Ottar Tangen  vara:  Erling Herøy

Representant i Stiftinga Kystsogevekene

Ordførar

Varaordførar (vara)

Anna

Fellesrådet

Ottar Tangen

Takstutval

Marit Øien

Lars Svendsen

Bjarte Moldøy

Oddvar Gullaksen (1.vara)

Frank Krüger (2.vara)

Janne Tangen (3.vara)

 

Kontaktperson til Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Vilgerd S. Husa

Heimevernsnemnd

Olav Husa

Bjarte Moldøy

Otto André Nordby (1.vara)

Tonje Hernar Gullaksen (2.vara)

 

Lov og rett:

Val av representantar til dei nemndene som kjem inn under domstolslova gjeld frå 1.1.17.

 


Sist oppdatert: 02.04.2019
Publisert: 28.06.2018