Høyringar

 

Invitasjon til å føreslå kandidatar til nytt foreldreutval

 Det skal veljast kandidatar både til nytt foreldreutval for grunnopplæringa (FUG) og nytt foreldreutval for barnehagar (FUB) for perioden 2020 – 2023. 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønskjer med dette å invitere til å føreslå kandidatar til nye utval.

Frist for å sende forslag til kandidatar til både FUB og FUG, med grunngjeving, er 1. september 2019.

Sjå høyringsbrev kor du kan finne skjema for å føreslå kandidatar her

 

Kulturminneplan med vedlegg

 

Forslag til kulturminneplan

 

Vedlegg 1 Kulturminne

Vedlegg 2 Krigsminne

Vedlegg 3 Utredning frå arbeidsgruppe

 

Høyringsfrist er sett til 20.juni 2019.

Me ber om at eventuelle uttaler sendast til postmottak@fedje.kommune.no.

Papirversjon finn du på Fedje folkebibliotek

 


Sist oppdatert: 11.06.2019
Publisert: 02.05.2019