HeimPlan, bygg og eiendomStartlån, tilskot og bustønad

Startlån, tilskot og bustønad

 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

I vår kommune er det økonomisjef som er bostøttekontor. Dette er Bjarte Villanger med kontoradresse på kommunehuset, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje. Tlf. nr er 56 16 51 00.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 Melde fra om endringer

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.  

Klage på vedtak om bostøtte

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen v/NAV for å få hjelp og veiledning.

Regelverk


Sist oppdatert: 18.12.2018
Publisert: 01.06.2018