Kulturskulen

Kulturskulerektor Tord Ivar Marøy har fått innvilga permisjon for skuleåret 2020/2021.
Publisert: 11.06.2018
Sist endra: 25.08.2020

Status kulturskule

Fedje kommune har pr i dag ikkje fått på plass undervisar i Fedje kulturskule for det komande skuleåret, men stillinga er utlyst og nærmare informasjon om undervisningstilbod og kven som blir tildelt plass i kulturskulen skuleåret 2020/2021 blir sendt ut når vikar er tilsett. Ut frå kva kvalifikasjonar vikaren har, kan undervisningstilbodet slik det har vore fram til no bli endra.

Generell informasjon

Undervisningstida pr enkeltelev er utvida til 25 min, som tek høgde for 2 fråværsdagar (kurs/møte)  av undervisar i løpet av eit semester.

Frå 01.01.2020 er grunnsatsen for ein aktivitet i Fedje kulturskule kr 1325 pr semester. Satsen for to aktivitetar er kr 1990 pr. semester.

Spørsmål?

Kontakt Fedje kommune på tlf 56165100 eller
postmottak@fedje.kommune.no