HjemKultur, fritid og turismeKulturmidlar og dugnadsfond

Kulturmidlar og dugnadsfond

I 2022 hadde Fedje kommune kr 110000,- til fordeling. Desse midlane kan søkjast på av lag og organisasjonar som har si drift på Fedje. 

Søknadsfrist for 2022 var 24. oktober. 

Søknadsskjema finn du her

Informasjon om kulturmidler for 2023 kjem hausten 2023

 

I tillegg er det oppretta eit dugnadsfond på kr 50 000. Tildelingar vert avgjort av formannskapet etter søknad. Me kan dele ut midlar til eldsjelar, grupper, lag som ynskjer å oppgradere eller restaurere nærmiljøanlegg, tursti, leikeplassar, og anna. Arbeidet skal vere dugnadsbasert, medan fondet vert nytta til å dekke materialutgifter.

Her er det ikkje noko skjema, men ein kan sende inn søknad til postmottak@fedje.kommune.no


Sist oppdatert: 29.06.2023
Publisert: 22.08.2018