Fritidstilbod

Generelle fasilitetar

Ballbingen ligg på plassen ved Fedje skule. Det er lys som gjer det mogeleg å nytta ballbingen på kveldstid. Det er ikkje lagt opp til at treningar til faste tider skal leggjast til ballbingen. Den skal fungere som ei "løkke" etter skuletid. Alle kan nytte denne etter eige ønske.

Ballbingen på Fedje

Fedje idrettsplass er ei fotballbane som ligg mellom Husøyna og Rognsvågen. Her speler Fedje Idrettslag sine heimekamper. Bana er open for alle som ønskjer å nytta den. Sommaren 2013 vart det lagt eit kunstgrasdekke på den tidlegare grusbana. Bana har flombelysning.

Skudd av fedjespelar på fotballbana

Fedje fleirbrukshall samlar mange ulike aktivitetar og arrangement gjennom året. Den er hyppig i bruk av skulen og barnehagen og det er fleire tilbod innan gruppetrening, idrett og fysisk aktivitet med tilhald her.

Hallen har fleire rom som kan nyttast til forsamlingslokale, konsertar, dansar, idrettsarrangement og liknande. Leiar for styret i hallen er kontaktperson.

Telefon: 90669831

E-post: kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Fedje fleirbrukshall

Symjehallen

Svømmehallen har garderobeanlegg, dusjar og badstove, i tillegg til bassenget, som er 12,5 meter langt. Svømmebassenget er sommarope frå 26.juni til 17.august. Bassenget er stengd for publikum i skuletida eller når det er andre faste aktivitetar der, som til dømes trimgrupper.

Fedje kommune leiger ut nøkkel til symjehallen for eitt år om gongen. Dette vert fakturert tidleg på året for aktuelt år.

Leige av nøkkel og kodebrikke kostar kr 1000,- pr år, og i depositum er det kr 1000,- ved utlevering av nøkkelen på teknisk etat. Leiga vert fakturert fram til den datoen den vert levert inn att til kommunen.

 

Tilbod til barn

  • Allidrett
  • Fotball småskulen
  • Fotball jenter frå 12 år (J14 i serien)
  • Rytmisk sportsgymnastikk

Tilbod til vaksne

  • Fotballtrening tysdag og fredag i hallen klokka 20-21.30
  • Volleyballtrening kvar onsdag klokka 20
  • Yoga Da Sø måndag og onsdag (pluss spesielle arrangement) klokka 19
  • Spinning tirsdag og torsdag i fleirbrukshallen, påmelding via eiga facebookside. Startar kl. 18.00
  • Innebandy laurdagar kl. 16.00 i fleirbrukshallen

Sist oppdatert: 11.02.2019
Publisert: 29.10.2018