Omsorgsbustader

For meir informasjon, kontakt
anten pleie- og omsorgsleiar via tlf. 56165142, epost: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no
eller leiar psykisk helse 56165115, epost: anja.helbig@fedje.kommune.no
 

Her finn du tildelingskriterium for omsorgsbustadane.

Her finn du husleigekontrakt for omsorgsbustadane.

Her finn du felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester i Fedje kommune.

Om du treng hjelp til utfylling, kan du også ta kontakt med Anja Helbig, leiar for psykisk helse,  eller pleie og omsorg på telefonnummera over.


Sist oppdatert: 30.01.2019
Publisert: 25.05.2018