HjemHelse, sosial og omsorgBarnevernFor barn og unge: kvar får du hjelp

For barn og unge: kvar får du hjelp

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta:

Telefon til kontoret: 56 37 50 82

E-post: barnevern@alver.kommune.no

Besøksadresse: Region Nordhordland Helsehus, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø. Du finn oss i 4. etasje, bruk heis A.

Besøkjande til barnevernstenesta får gratis parkering i underetasjen.

Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar

Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111

Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Ring vakttelefon for barneverntenesta: 45 37 56 69 

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 08.08.2023
Publisert: 03.04.2023