Familievernkontoret

Familievernkontoret har fleire tenester.

  • Mekling i saker der foreldra ikkje bur i lag og foreldra skal avtale samvær for born, og kven bornet skal bu hos.
  • Foreldrerettleiing og rettleiing knytt til parforholdet. Her tilbyr ein individuell oppfølging, gruppesamlingar og kurs.

Du treng ikkje tilvising og all hjelp er gratis. Du tar sjølv kontakt og bestiller time eller får nærare orientering over telefon.

Vårt næraste familiekontor ligg i Slottsgaten 3, i Bergen sentrum, trykk her her for å lese meir om dette.


Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 03.04.2023