HeimBarnehageSøkje avslag i prisen

Søkje avslag i prisen

Ordninga er for foreldre og føresette med barn i kommunale og private barnehagar.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

  • maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
  • den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn 557.333 kroner (frå 01.01.2020 lågare enn 574.750 kroner)

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 548.500 per år som har 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid. (2-åringar frå 1. august 2019).

Slik søkjer du

Skjema for å søkje redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid i barnehage finn du her:

Skjema

Les meir

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 16.08.2019
Publisert: 14.06.2018