Priser

Frå 1.august 2020 er barnehagetilbodet i Fedje barnehage gratis.

Dette tilbodet gjeld for dei som er busett på Fedje.

Brukarane av barnehagen betalar matpengar, og barnehagen serverar frukost, lunsj og frukt.

For Fedje barnehage er betalinga slik i 2021:

Tilbod

Matpengar

100%

328,-

80%

282,-

60%

259,-

40%

224,-


Sist oppdatert: 06.01.2022
Publisert: 07.06.2018