Priser

Tilbod og satsar frå 01.01.2018

Ordningen med gratis kjernetid vert videreført for alle 3-, 4- og 5-åringar frå familier med låginntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensa sett til 450 000 kroner.

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage vert vidareført på samme nivå som i 2017. Maksimalprisen for ein heiltidsplass blir då 2 910 kroner per måned og 32 010 kroner per år. Dette gjeld fra januar 2018.

Ordninga som sikrar at ingen familiar betalar meir enn 6 prosent av samla inntekt for ein barnehageplass, blir også vidareført. I 2018 vil husholdningar med inntekt under 533 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Tilbod

Ant. Dagar

Antal timar

Opphald

Mat

Totalt

100%

5 dagar

50 t/veke

Kr 2910

Kr 306

Kr 3216

80%

4 dagar

40 t/veke

Kr 2328

Kr 262

Kr 2590

60%

3 dagar

30 t/veke

Kr 1746

Kr 240

Kr 1986

40%

2 dagar

20 t/veke

Kr 1164

Kr 208

Kr 1372

Det vert gjeve søskenmoderasjon:

30% på barn nr 2

50% på barn nr 3

Det vert gitt 30% moderasjon for eineforsørjarar.

Gebyr ved for sein henting kr 100 i følgje vedtektene.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 07.06.2018