HeimBarnehageSøkje eller endre plass

Søkje eller endre plass

Berre dei som skal ha barnehageplass for første gong eller som vil ha endringar i det tilbodet dei har i dag, treng søkje. Dei andre opprettheld det tilbodet dei har.

Søknaden må leverast elektronisk.

Søknadsfrist er 1. mars

Søknadsskjema  2018/2019 finner du her


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 19.04.2018