HjemBarnehageSøkje eller endre plass

Søkje eller endre plass

Gjennom barnehageåret vert det gjort fortløpande kvartalsvise opptak med søknadsfristar; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

1. mars er søknadsfrist for hovudopptak for nytt barnehageår. Barnehagen fylgjer skuleruta, og nytt barnehageår fylgjer tidspunkt for skulestart kvar haust

Søknadsskjema finner du her


Sist oppdatert: 30.10.2023
Publisert: 17.04.2018