Sjukepleiarstilling

Sjukepleiarstilling utlysning

Vi søkjer etter autorisert sjukepleiar eller vernepleiar frå 20.januar 2020 i fast
100 % stilling.

Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er sett av til korttidspasientar. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Sjukepleiarane arbeider for tida i ein todelt turnus med beredskapsvakter knytta til seinvakter og kvar tredje helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidskvardag med ulike utfordringar og høve til å utvikle seg. Vi verdset dei gylne augeblikka og kvalitetsforbetring høgt.

Den som vert tilsett må ha følgande evner/eigenskapar:

-          Solid fagkunnskap

-          Sjølvstendig og ansvarsbevisst, positiv og løysingsorientert

-          Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

-          Bidra aktivt til kontinuerleg kvalitetsforbetring

-          Kunne lære av andre og dele sin kunnskap med andre

-          Ha evne til å ta gode avgjerder i ein travel kvardag

-          Kunne arbeide både åleine og saman med andre, også tverrfagleg

-          Kunne godt norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg

-           Søkjar bør ha sertifikat for personbil

Arbeidsoppgåver:

-          Oppfølging av pålagt behandling og informasjon

-          Handsaming av medikamenter

-          Dokumentasjon i EPJ

-          Kartlegge behov for sjukepleie, prioritere og sette i gong sjukepleietiltak

-          Faglege prosedyrar

-          Sjå utfyllande informasjon i stillingsbeskrivelsen

Personlege eigenskapar vil verta vektlagt.

Vi tilbyd:

-          Høve til å lære og utøve kunnskapsbasert sjukepleie

-          Høve til å delta aktivt i vidareutvikling av eit godt fagmiljø

-          Særs god pensjonsordning gjennom KLP

-          Hjelp til å skaffe bustad

-          Overnattingsmoglegheit for pendlar

-          Moglegheit for tilrettelegging av turnus

-          Gratis bruk av symjehall


Søknadsfrist 29.november 2019                                                                                                                                                      

Nærare opplysningar får ein ved å kontakte pleie og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på 56165142/46846011 eller nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no                                                                                                                         

Søknad med CV og referanser sender du til:                                               

Fedje kommune                                                                           
Stormarkvegen 49                                                                                              5947 Fedje                                                                                                            eller e-post: postmottak@fedje.kommune.no

Sjå gjerne vår vesle videosnutt om landsbyen vår: Fedjefilmen


Sist oppdatert: 11.11.2019
Publisert: 06.11.2019