HeimAndre tenesterLedige stillingar

Ledige stillingar

Her kan du sjå kva ledige stillingar vi har i Fedje kommune. Vi ser fram til å høyre frå deg!
Publisert: 31.10.2018
Sist endra: 14.02.2019

 

Pleie og omsorg treng sommarvikarar i perioden

uke 26-33 innan:

 • Sjukeheim/heimesjukepleie
 • Kjøkken
 • Vaskeri og reinhald
 • PU-teneste
 • Heimehjelp
 • Aktivitør

Vi har behov for:

 • Sjukepleiarar
 • Helsefagarbeidarar, hjelepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget
 • Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning
 • Assistentar, reinhaldarar, heimehjelper

Søknaden må innehalde:

 • Kva for avdeling du ynskjer å arbeide ved
 • I kva for periode du vil arbeide hjå oss
 • Kva for stillingsstorleik du ynskjer å ha
 • Om du har sertifikat for bil
 • Autorisasjonsnummer ved 3-årig helsefagleg utdanning

Nærare informasjon får du ved å vende deg til:

Me tilsett fortløpande.

Du finn søknadsskjema her

Søknad sender du Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller til postmottak@fedje.kommune.no

 

 

Open søknad

Les meir

Send søknad med CV og referansar til:
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller postmottak@fedje.kommune.no

Me tek i mot søknad om lærlingplass, praksisplass eller TAF-plass heile året. Me vil vurdere alle søknadar.
Fedje kommune har to lærlingplassar, som for tida kan vere innan helsefagarbeidarfaget eller barne- og ungdomsarbeidarfaget.