HjemAndre tenesterKontakt oss

Kontakt oss

Fedje kommune sitt hovudnummer er 56165100 og epost er postmottak@fedje.kommune.no

Fedje kommunehus har postadresse Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE.

Over vegen finn du sørviskontor, på adressa Kalvedalen 1.

Sørviskontoret er ope mellom 08.30-15:00 mandag til fredag.

Treng du å få tak i nokon ved ei bestemt eining eller etat? Trykk på trekkspill-menyen for oversyn.

Administrasjon og kommunehus

Stian Herøy Ordførar

56 16 51 12 / 99 43 15 20 

stian.heroy@fedje.kommune.no

 

Berit Karin Rystad Kommunedirektør

90 61 93 28

berit.karin.rystad@fedje.kommune.no

 

Esther Varøy Kommunalsjef HR/forvaltning

95 26 77 55

esther.varoy@fedje.kommune.no

  

Kristin Handeland Rådgjevar administrasjon

56 16 51 18

kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Andrea Waage Vikarierande kommunikasjonsrådgjevar  

56 16 51 11

andrea.marcella.waage@fedje.kommune.no

 

Jan Torry Jenset Sande Arkivansvaarleg

56 16 51 07

jan.torry.jenset.sande@fedje.kommune.no

 

Økonomi

Bjarte Villanger Økonomisjef

56 16 51 04 / 99 24 46 11

bjarte.villanger@fedje.kommune.no

 

Paul Ingvar Husa Økonomirådgjevar

94 84 84 11

paul.ingvar.husa@fedje.kommune.no

 

 

Teknisk avdeling

Rolf Martin Raknes Kommunalsjef samfunnsutvikling

97 05 58 62

rolf.martin.raknes@fedje.kommune.no

 

Pål-Eirik Holgersen Fagleiar teknisk, og brannsjef

95 28 51 11

pal-eirik.holgersen@fedje.kommune.no

 

Kultur

Tone Lise Moberg Kulturskulerektor

97 66 21 82

tone.lise.moberg@fedje.kommune.no

 

Andrea Waage Vikarierande bliotekssjef

56 16 51 11

biblioteket@fedje.kommune.no

 

Helse og omsorg

Annika Tvedt Villanger Helse- og Omsorgssjef

 45 41 69 56

annika.tvedt.villanger@fedje.kommune.no

 

Bjarte H. Wilhelmsen Kommuneoverlege

56 16 40 31

bjarte.herheim.wilhelmsen@fedje.kommune.no

 

 

Yngve Kiserud Kommunelege

56 16 40 31

yngve.kiserud@fedje.kommune.no

 

Geirmund Olav Furnes Kommunelege

56 16 40 31

geirmund.olav.furnes@fedje.kommune.no

 

Monica Marøy Helsesjukepleiar

56 16 51 17 / 

monica.maroy@austrheim.kommune.no

 

Mathias Stangeland Fysioterapaut

40 43 84 94

mathias.stangeland@fedje.kommune.no 

 

Anita H. Villanger Psykiatrisk sjukepleiar

56 16 51 15

anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no

 

Sandra Herøy Ruskonsulent

45 35 50 34 

sandra.heroy@fedje.kommune.no

 

Sandra Herøy Jordmor

56 16 82 16 / 45 35 50 34 

sandra.heroy@fedje.kommune.no

 

Tannlege: Hordaland Fylkekommune har avslutta tannhelsetilbod et frå klinikken på Fedje med verknad frå 01.07.2016. Dei som har rett til offentleg tannhelsetenest e må venda seg til tannklinikken på Lindås 56 36 02 17

 

Fedje sjukeheim 

Hovudnummer Fedje sjukeheim 56 16 51 40

 

Nadine Gutte-Preusse Pleie- og omsorgsleiar

56 16 51 42

nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

 

Astrid Øksnes Avdelingssjukepleiar

56 16 51 41

astrid.stenholt.oksnes@fedje.kommune.no

Fedje skule

Hovudnummer Fedje skule 56 16 51 20 / 96 62 52 66

SFO Fedje skule 94 50 67 66

 

Stine S. Nordby Rektor

56 16 51 21 

stine.nordby@fedje.kommune.no

 

Kontoret: 56 16 51 25

Personalrom: 45 35 51 43

Lærarrom småskulen: 46 28 06 14

Lærarrom mellomtrinn: 46 28 06 15

Lærarrom ungdomstrinn: 46 28 06 16

SFO: 94 50 67 66

Bassenget: 40 80 27 53 

Fleirbrukshallen Fedje kommune: 56 16 51 56

 

Fedje barnehage

Hovudnummer Barnehagen 56 16 51 36

 

Stine Waage Barnehagestyrar

56 16 51 35

stine.waage@fedje.kommune.no

 

Pauserom Barnehagen 56 16 51 37

Trådlaus Barnehagen 56 16 51 38 / 47 45 15 61

 

Diverse

Lensmann Nordhordland lensmannsdistrikt

56 16 83 50 / 02800

 

Pål-Eirik Holgersen Brannsjef

95 28 51 11

pal-eirik.holgersen@fedje.kommune.no

 

NAV Sosiale tenester 55 55 33 33

 

Fagforbundet HTV Elin Øien

Unio HTV Tom-Erik Sekse

Delta HTV Ilka Verhofstad

 

 

 

Vaktelefonar

Ved brann: ring 110, sei kven du er og kor du ringer frå.

Ved akutt sjukdom: ring 113

Legevakt: ring 116117

Då kjem du anten til vårt lokale legevaktkontor eller til Nordhordland legevakt.

Vil du ringa direkte til Nordhordland legevakt, må du ringa felles nasjonalt legevaktnummer:

116117.

 

Teknisk vakttelefon: Tlf. 56 16 51 69

Dette telefonnummeret kan kun nyttast i helgene.

Elles i veka må du nytta kommunen sitt ordinære nummer: 56 16 51 00

 


Sist oppdatert: 19.04.2024
Publisert: 31.10.2018