HeimSommarvikar pleie og omsorg

Sommarvikar pleie og omsorg

Publisert: 18.02.2019
Sist endra: 18.02.2019

Pleie og omsorg treng sommarvikarar i perioden uke 26-33 innan:

 • Sjukeheim/heimesjukepleie
 • Kjøkken
 • Vaskeri og reinhald
 • PU-teneste
 • Heimehjelp
 • Aktivitør

Vi har behov for:

 • Sjukepleiarar
 • Helsefagarbeidarar, hjelepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget
 • Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning
 • Assistentar, reinhaldarar, heimehjelper

Søknaden må innehalde:

 • Kva for avdeling du ynskjer å arbeide ved
 • I kva for periode du vil arbeide hjå oss
 • Kva for stillingsstorleik du ynskjer å ha
 • Om du har sertifikat for bil
 • Autorisasjonsnummer ved 3-årig helsefagleg utdanning

Nærare informasjon får du ved å vende deg til:

Me tilsett fortløpande.

Du finn søknadsskjema her

Søknad sender du Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller til postmottak@fedje.kommune.no