HjemAktueltNyheiterU-864 rapport i dag klokka 14:00

U-864 rapport i dag klokka 14:00

I dag mottar fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran rapport frå ekspertutvalet som hadde i oppdrag å vurdere kva som skal gjerast med ubåtvraket U-864.

Klokka 14:00 i dag vert det halden ein pressekonferanse der hovudfunna frå rapporten blir presentert. Denne pressekonferansen vert livestreama,

Klikk her for å komme til Regjeringen sin livestream


Ekspertutvalet vart nedsett hausten 2020 og fekk i oppdrag å sjå på om det finst ny informasjon, ny teknologi eller nye metodar som medfører at heving av kvikksølvlasta eller heile ubåtvraket kan gjennomførast med ein lågare risiko enn det som har vore vurdert tidlegare. Utvalet har utarbeidd ein rapport som skal gi regjeringa eit avgjerdsgrunnlag for val av miljøtiltak.


Sist oppdatert: 20.09.2022
Publisert: 20.09.2022