HeimNyheterSvømmebassenget

Svømmebassenget

Svømmebassenget vart diverre stengt att i dag morges 13.01.2020. Ventilasjonsanlegget verkar ikkje, og det er ikkje noko me klarar å vøle lokalt. No må me få ein reparatør, truleg frå Oslo, som kan kome og vurdere feilen, og forhåpentlegvis utbetre den. Me veit difor diverre ikkje når svømmebassenget opnar att, men me melder frå her på kommunen sine heimesider og kommunen si Facebookside.


Sist oppdatert: 13.01.2020
Publisert: 31.10.2019