HeimNyheterMøte i Formannskapet 17.9 - med besøk frå Kystverket

Møte i Formannskapet 17.9 - med besøk frå Kystverket

Losdirektør Erik Freberg Blom og seniorrådgjevar Erling Richard Loe Olsen kjem frå Kystverket for å orientere om planane for lostenesta på Fedje. Møtet er ope for alle interesserte - velkomen!
Publisert: 11.09.2019
Sist endra: 13.09.2019

Møtedato:         17.09.2019
Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             17:15 - 19:00

Kystverket orienterer formannskapet om planar for lostenesta på Fedje framover. 

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 090/19

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 091/19

 Godkjenning av møtebok

 092/19

 Referatsaker

 093/19

 Delegerte saker

 094/19

 Delegerte saker teknikk og miljø

 095/19

 Delegerte saker personal

 096/19

 Perioderapport 2 - 2019

 097/19

 Økonomiske rammer for lokale forhandlingar 2019

 098/19

 Sjukeheimen. Tilstandsrapport.

 

11. september 2019

 

Stian Herøy

ordførar