HjemNyheterNo kan du søkje om sosialhjelp digitalt

No kan du søkje om sosialhjelp digitalt

Du kan no søkja om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søke heimanfrå  heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerheitsløysningar som Buypass eller Comfides.

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til utfyllinga, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få rettleiing over telefon. Dersom du av ulike årsaker ikkje kan eller ynskjer å nytta deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du framleis bruka papirsøknad. Denne kan lastast ned frå vår nettstad eller du kan få den tilsendt per brev.

 

Meir informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp finn du meir informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

 

Kontakt NAV på tlf-link:

 https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb

 

Skriv til oss/kontakt NAV  - Sosiale tjenester-link.

https://www.nav.no/sosialhjelp/kontakte-veileder?lang=nb

 

Søk sosial-hjelp-link:

https://www.nav.no/sosialhjelp/

 

 

Med helsing

NAV Fensfjorden

 


Sist oppdatert: 08.06.2021
Publisert: 15.04.2020