NGIR

Det vil seia at du som innbyggjar må ta kontakt med NGIR for alle spørsmål kring avfall.

Fyrste faktura frå NGIR vil du få i løpet av februar (fakturatidspunkt: feb., mai, aug. og nov.)

Du finn mykje nyttig info på www.ngir.no

NGIR kan nåast på e-post: mineigedom@ngir.no  eller på tlf. 56 34 33 33 (9 -14, alle kvardagar) ved evt. spørsmål.


Sist oppdatert: 02.02.2023
Publisert: 02.02.2023