HeimNyheterMøte i kommunestyret

Møte i kommunestyret

Møtedato: 01.10.2019

Møtestad:Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 18.15 - 20.00

 

  Saksliste
Saknr Tittel
060/19 Godkjenning av kommunestyrevalet 2019
061/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
062/19 Godkjenning av møtebok
063/19

Val av formannskap for perioden 2019-2023

064/19

Val av ordførar for perioden 2019-2023

065/19 Val av varaordførar for perioden 2019-2023
066/19

Val av kontrollutval for perioden 2019-2023

067/19 Val av representant til KS for perioden 2019-2023
068/19 Val av representantar til nemndenemnd

 

 

17. september 2019

Stian Herøy

ordførar

 


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 18.09.2019