HeimNyheterMøte i kommunestyret 18.juni

Møte i kommunestyret 18.juni

Publisert: 12.06.2019
Sist endra: 12.06.2019

Kunngjering av møte i Kommunestyret

Møtedato:         18.06.2019
Møtestad:          Skarvøyna/Slissøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             18:15 - 20:00

 

Møtet er ope for alle interesserte – velkomen!

Sakliste

Saknr

Tittel

 034/19

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 035/19

 Godkjenning av møtebok

 036/19

 Referatsaker

 037/19

 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2018

 038/19

 Perioderapport 1 - 2019

 039/19

 Utgreiing om gratis barnehage og SFO

 040/19

 Sommaropen SFO ved Fedje skule

 041/19

 Betalingssatsar for barnehagen haust 2019

 042/19

 Samordning av sosialhjelpssatsar

 043/19

 Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - Nordhordlandspakken

 044/19

 Endring av NGIR sin selskapsavtale

 045/19

 Koppersevja. Avtale om reguleringsplan

 046/19

 Møteplan 2.halvår 2019

 

12. juni 2019

 

Stian Herøy

ordførar