HjemAktueltNyheiterMøte i Formannskapet 13. april

Møte i Formannskapet 13. april

Etter møtet vert det første opplæring for valstyret.

Møtedato: 13.04.2021

Møtestad: Skarvøyna/Slissøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 17:15 - 19:00

Sakliste

Saknr

Tittel

 016/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 017/21

 Godkjenning av møtebok

 018/21

 Referatsaker

 019/21

 Delegerte saker

 020/21

 Delegerte saker teknikk og miljø

 021/21

 Eigedomskatt på næringseigedom i Fedje kommune

 022/21

 Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

 023/21

 Låneopptak av startlån for vidare tildeling

 024/21

 Status framdrift kjøp av legepraksis

 025/21

 Leige av kommunal tomt - opsjonsavtale - utsett sak

 026/21

 Bygging av rom for ØHD ved Fedje sjukeheim

 027/21

 Sal av kommunale bustader - endring av bustad- og tildelingsreglement

 028/21

 Vidareføring av "Leve heile livet" i kommunen

 029/21

 Utviding av faste skjenkeløyve gjeve på delegasjon

 030/21

 Oppdatering av gebyr for utviding av skjenkeløyve

 031/21

 Handlingsplan i kulturminneplan

 032/21

 Fastsetjing av nye satsar for reservasjon og for stell av grav

 033/21

 Regionalt samarbeid om digitalisering i Vestland -  DigiVestland

 034/21

 Val av leiar og nestleiar til valstyret

 035/21

 Delegering frå valstyret

6. april 2021


Stian Herøy

ordførar


Sist oppdatert: 06.04.2021
Publisert: 06.04.2021