HjemAktueltNyheiterMøte i Formannskapet 18.10.22

Møte i Formannskapet 18.10.22

Møtedato: 18.10.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 19:30

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr.  Sakstittel
076/22  Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
077/22 Godkjenning av møtebok
078/22 Referatsaker
079/22 Utbetring og ombygging av Hjartebanken og Helsestasjonen
080/22 Fedje sokn ber om ekstraløyving for utgifter til revisjon for
2016-2020
081/22 Søknad om tilskot til tv-aksjonen 2022

 

11. oktober 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 11.10.2022
Publisert: 11.10.2022