HjemAktueltNyheiterMøte i formannskapet 13. oktober

Møte i formannskapet 13. oktober

 

Møtedato:         13.10.2020

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             17:15 - 19:30

 

Hugs smittevernreglane:
Hald avstand
Vask hender ofte
Ikkje kom på møte om du er sjuk

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 073/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 074/20

 Godkjenning av møtebok

 075/20

 Referatsaker

 076/20

 Delegerte saker

 077/20

 Delegerte saker teknikk og miljø

 078/20

 Tertialrapport, mai - august 2020

 079/20

 Rullering av delegeringsreglement  for Fedje kommune

 080/20

 Tildeling frå ekstraordinært næringsfond 2020

 081/20

 Kulturmidlar 2020

 082/20

 Søknad om støtte frå dugnadsfondet

 083/20

 Opera på Fedje 2021 - Søknad om støtte

 084/20

 Søknad om tilskot til tv-aksjonen 2020

 085/20

 Oppretting av feil i vedtak i sak om interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland

 086/20

 Samarbeidsavtale mellom Fedje kommune og Vestland fylkeskommune gjeldande Invest in Bergen og Etablerersenteret 2021-2024

 

 

7. oktober 2020

 

 

Stian Herøy

ordførar

 

 


Sist oppdatert: 07.10.2020
Publisert: 07.10.2020