HeimNyheterMøte i Formannskapet 11. juni

Møte i Formannskapet 11. juni

Kunngjering av møte i Formannskapet

 

Møtedato:         11.06.2019
Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             16:00 - 19:00

 

NB! Merk tidspunkt!

Møtet er ope for alle interesserte – velkomen!

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 056/19

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 057/19

 Godkjenning av møtebok

 058/19

 Referatsaker

 059/19

 Delegerte saker

 060/19

 Delegerte saker teknikk og miljø

 061/19

 Delegerte saker personal

 062/19

 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2018

 063/19

 Perioderapport 1 - 2019

 064/19

 Utgreiing om gratis barnehage og SFO

 065/19

 Betalingssatsar for barnehagen haust 2019

 066/19

 Sommaropen SFO ved Fedje skule

 067/19

 Klage på avslag på rammeløyve til å bygga teknisk rom på Fedje ferjekai.

 068/19

 Samordning av sosialhjelpssatsar

 069/19

 Kulturmidlar 2019

 070/19

 Handsaming av kontrollrapport og skjenking utan løyve

 071/19

 Møteplan 2.halvår 2019

 072/19

 Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - Nordhordlandspakken

 073/19

 Endring av NGIR sin selskapsavtale

 

 

5. juni 2019

 

 

Stian Herøy

ordførar

 

 


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 05.06.2019