HjemAktueltNyheiterMøte i Fedje Formannskap

Møte i Fedje Formannskap

Vest politidistrikt kjem på besøk i møtet

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførarstian.heroy@fedje.kommune.no  med kopi til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

 

Sak nr.

Sakstittel

 

027/23

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 

028/23

Godkjenning av møtebok

 

029/23

Referatsaker

 

030/23

Delegerte saker

 

031/23

Handsaming av søknader om stønad frå Fedje kommune sitt dugnadsfond

 

032/23

Reiselivskoordinator på Fedje - prosjekt

 

033/23

Revisjon av risiko og sårbarheitsanalyse (ROS)

 

034/23

Samarbeidsavtale for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning Bergen region kommunalt oppgavefellesskap

 

035/23

Utilfredstillande arbeidsmiljø i kommunehuset

 

036/23

Oppnemning av røystestyret /røystemottakarar og valmedarbeidarar til kommune og fylkestingsvalet 2023

 

 

 


Sist oppdatert: 30.05.2023
Publisert: 30.05.2023