HeimNyheterMinisvøm haust 2019

Minisvøm haust 2019

Publisert: 28.08.2019
Sist endra: 28.08.2019

Du er ein minisymjar om du er medlem av Fedje idrettslag og er mellom
1 år til 1. klasse (kontingent vert sendt ut frå Fedje idrettslag).

Det varer frå kl. 17 til kl.18. Dersom du ynskjer å vere lenger i bassenget, må du ta med din eigen nøkkel.

Organisert aktivitet vil vere ca 20 min. Vi øver på: å verte van med vatnet, flyte, ha hovudet under vatn og andre leikprega aktiviteter. Resten av tida er det frileik.

Alle born som deltek, må ha minst ein vaksen med seg ut i vatnet. Dette av di mange aktivitetar ikkje lar seg gjennomføre utan nok vaksne.

Nokre gongar kan det verte vanskeleg å få «kabalen» til å gå opp, og det kan hende vi ikkje klarar å stille utan å få gjeve beskjed til alle. Ta difor med eigen nøkkel.
Vi forsøkjer og å få til ei messenger-gruppe.

Tidspunkt denne hausten:

NB! Måndagar

9.sept
23.sept
21.okt
4.nov
18.nov
2.des

 

Med atterhald om endringar.
Silje og Stine