HeimNyheterKunngjering av møte i kommunestyret 24.09.19

Kunngjering av møte i kommunestyret 24.09.19

Sakliste

Saknr

Tittel

 048/19

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 049/19

 Godkjenning av møtebok

 050/19

 Referatsaker

 051/19

 Perioderapport 2 - 2019

 052/19

 Kommunal garanti for lån Aufera AS

 053/19

 Sjukeheimen. Tilstandsrapport.

 054/19

 Revisjon av godtgjering for valarbeid

 055/19

 Kommunedelplan for helse og omsorg - planoppstart og forslag til planprogram

 056/19

 Endring av retningsliner for alkohol einskild og ambulerande

 057/19

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Hordaland

 058/19

 Vedtak om reguleringsplan for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2.

 059/19

 Revidering av møteplan for hausten 2019

 069/19

 Samanslåing av Nordhordland Revisjon IKS og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 18.09.2019