HjemAktueltNyheiterKommunestyremøte 28.10.2021

Kommunestyremøte 28.10.2021

Sakliste

Saknr

Tittel

 062/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 063/21

 Godkjenning av møtebok

 064/21

 Referatsaker

 065/21

 Tertialrapport, mai - august 2021

 066/21

 Budsjettregulering etter 2. tertial 2021

 067/21

 Midlar til innkjøp og utstyr på sjukeheimen

 068/21

 Godtgjersle  for val arbeid Fedje kommune

 069/21

 Felles satsingar for helse- og omsorgssektoren i Nordhordland 2021-2031

 070/21

 Ny felles forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall og delegasjon av mynde for deltakarkommunane i NGIR

 071/21

 Utviding av IKT Nordhordland kommunalt oppgavefellesskap

 072/21

 Delegeringsreglement 2021 - stadfesting av vedtak

 073/21

 Inkurie alkoholpolitisk plan 2020 - 2024

 074/21

 Eventuell rekrutteringsprosess

Sakspapira kan du lese under "Postliste, innsyn og møte" -> Møtekalender her på kommunen sine heimesider.


Sist oppdatert: 21.10.2021
Publisert: 21.10.2021