HjemAktueltNyheiterKommunestyremøte 22.09.22

Kommunestyremøte 22.09.22

Møtedato: 22.09.2022

Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 17:15 - 19:30

 

Einar Vaage frå Industri utvikling vest, vil orientera i møtet. Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
036/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
037/22 Godkjenning av møtebok
038/22 Referatsaker 
039/22 Sal av ikkje-næringsaktive fiskerihamner
040/22 Etablering av helsefellesskap - Overordna samarbeidsavtale og tenesteavtale 1
041/22 Fedje kommune får tilbod om deltaking i Industriutvikling Vest (UIV)
042/22 Søknad om pilotprosjekt Bygdevekstavtale
043/22 Søknad om fritak frå politiske verv
044/22 Val av nytt medlem til kontrolullutvalet, og val av ny leiar til kontrollutvalet for valperioden 2019 - 2023
045/22 Landsbykafeen AS søkjer om fast skjenkeløyve for Pernillekafeen 

 

14. september 2022

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 19.09.2022
Publisert: 19.09.2022