HjemAktueltFriskliv og meistringInnkalling av formannskapet

Innkalling av formannskapet

Møtedato:        14.02.2023

Møtestad:         Fedje fleirbrukshall

Møtetid:            17:15 - 19:30

 

Det vert synfaring på Helsestasjonen og i
Hjartebanken/ sørviskontoret i høve ombygginga,
når møtet er ferdig.

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr.

Sakstittel

 

001/23

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 

002/23

Godkjenning av møtebok

 

003/23

Referatsaker

 

004/23

Delegerte saker

 

005/23

Budsjettrullering ved årsavslutning 2022

 

006/23

Formidlingslån frå Husbanken 2023

 

007/23

Sal av Stormarksvegen 7, det gamle posthuset

 

008/23

Fedje kommune - mottak av flyktningar i 2023

 

009/23

Klage på vedtak om kulturmiddlar for 2022

 

010/23

Delegering frå valstyret

 

011/23

Søknad om skjenkeløyve grunna  eigarskifte Landsbykafeen

 

012/23

Søknad om skjenkeløyve grunna eigarskifte. Fedje Island AS. Pernille

 

013/23

Medarbeidarsamtale

 

 

                                                                           

 6. februar 2023

 

Stian Herøy, ordførar

 

Kristin Handeland, sekretær

 


Sist oppdatert: 15.02.2023
Publisert: 07.02.2023