HjemNyheterInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato: 27.10.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 19:30


Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.


Sakliste

Sak nr. Sakstittel
046/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
047/22 Godkjenning av møtebok
048/22  Referatsaker
049/22 Tertial rapport og budsjettregulering 2. tertial 2022
050/22 Utbetring og ombygging av Hjartebanken og Helsestasjonen
051/22 Fedje sokn ber om ekstraløyving for utgifter til revisjon for
2016-2020
052/22 Oppretting av ungdomsklubb i kommunal regi på Fedje

 

19. oktober 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 21.10.2022
Publisert: 21.10.2022