HjemAktueltFriskliv og meistringInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato07.04.2022

MøtestadSkarvøyna/Slissøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid17:15 - 20:00

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførar, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr Tittel
014/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
015/22 Godkjenning av møtebok
016/22 Referatsaker
017/22 Tilsetjing av kommunedirektør 2022
018/22 Spørsmål om mottak av flyktningar frå Ukraina
019/22 Budsjettrullering ved årsavslutning 2021
020/22 Søknad om endring av skjenkeløyvet til Landsbykafeen AS
021/22 Søknad om fritak frå krav om meny/ á la carte-meny for skjenkeløyvet til Landsbykafeen
022/22 Søknad om skjenkeløyve, Jostein Husa einskildforetak org.nr.984 861 907

 

29. mars 2022

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 29.03.2022
Publisert: 29.03.2022