HeimNyheterInnkalling av kommunestyret

Innkalling av kommunestyret

Møtedato: 24.02.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 19:00


Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.


Sakliste

Saknr Tittel
004/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
005/22 Godkjenning av møtebok
006/22 Referatsaker
007/22 Formidlingslån frå Husbanken
008/22 Årsmelding 2021 frå kontrollutvalet
009/22 Revisjon av eigarskapskontroll i Fedje kommune
010/22  Søknad om fritak frå politiskeverv kommunestyreperioden 2019 - 2023
011/22 Val av nye representantar til råd og utval for resten av valperioden 2019 - 2023
012/22 Tolking av Fedje kommune sin personalplan - punktet "Gåver"


17. februar 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 17.02.2022
Publisert: 17.02.2022