HeimNyheterInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato: 27.01.2022

Møtestad: Fedje fleirbrukshall

Møtetid: 17:15 - 18:30

 

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf: 56 16 51 18, sms: 90 66 98 31 eller per epost: kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Saknr Tittel
001/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
002/22 Godkjenning av møtebok
003/22 Mellombels tilsetjing av rådmann


24. januar 2022


Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 25.01.2022
Publisert: 25.01.2022