HjemAktueltNyheiterInnkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet

Møtedato: 27.10.2022
Møtestad: Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 16:30 - 17:00


Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.


Sakliste

Sak nr. Sakstittel
084/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
085/22 Godkjenning av møtebok
086/22  Referatsaker
087/22 Fedje sokn ber om ekstraløyving for utgifter til revisjon for
2016-2020
088/22 Resultat av lokale forhandlingar i kapittel 3 og 5

 
20. oktober 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 21.10.2022
Publisert: 21.10.2022