HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

SITUASJONEN ER NÅ ALVORLEG, og vi treng hjelp frå alle for å hindre et dette vert ei ukontrollert bølgje nr.3 slik det blei i Danmark. Får vi smitte på Fedje, kan det bety stogg i vaksineringane og samanbrot i viktige tenester.

-Talet på dei som testar seg er for lågt. Har du luftvegssymptom, ta kontakt for testing

-Reproduksjonstalet er 1,3 og syner at tiltaka vi har hatt dei siste fire vekene, er for svake

-16.000 er smitta og har vore smitteførande i Norge dei siste to vekene.

DEI GENERELLE RÅDA vert noko innskjerpa i to veker TIL OG MED 18.JANUAR 2021

 • Å halde meir enn ein meter avstand,
 • Å halde to (2) meter avstand til dei som er i risikogruppene
 • Å ikkje handhelse,
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste
 • Rådet er at munnbind skal nyttast på reiser, i butikkar og på serveringsstadar når ein ikkje kan halde ein meter avstand.
 • Folk bør sitje i bilen på overfarten med ferja. Mannskapen vert beden om å følgje med på kva som skjer
 • Ein skal unngå reiser innanlands som ikkje er heilt naudsynte.
 • Biblioteket tek imot og kan levere ut bøker, men det vert ikkje samlingar på biblioteket
 • Fleirbrukshallen og symjehallen vert stengt med unntak av aktivitetar i regi av barnehagen og barneskulen.
 • Ein kan ikkje ha korøvingar og korframsyning som er sterkt smittespreiande.
 • Rådmann legg til rette for at dei tilsette i kommuneadministrasjonen har heimekontor på omgang.
 • Ein kan ha utandørs idrett, men skal halde avstand
 • Dreg ein til hytta, bør ein handle på heimstaden og unngå kontakt utover dei som er på hytta

 

SOSIALT SAMVER OG SAMMENKOMSTAR

 • Unngå å ha gjestar i heimen og vent med privat besøk i 14 dagar fram til 19.januar.
 • Møt så få som mogleg i løpet av veka
 • Maksimalt 5 personar kan samlast privat på offentleg stad eller leigd lokale (nasjonalt forbod)
 • Maksimalt 10 personar kan samlast på ulike arrangement (nasjonalt forbod), 50 personar ved gravferd

 

SKULE OG BARNEHAGE

 • Ingen endring for barnehage og barneskule
 • Ungdomsskulen på raudt nivå (les meir om dette her)

 

TENESTER OG TILBOD TIL DEI ELDRE

 • Det vert i 14 dagar fram til 19.januar berre mogleg med besøk til dei som er i sluttfasen av livet. Ta kontakt med sjukeheimen som gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk. Vi vonar at dette berre er situasjonen i 14 dagar.
 • Eldre som bur i eigen heime eller i omsorgsbustad, bør unngå å ta imot gjestar eller gå i besøk i perioden fram til 19.januar. Unnataket er naudsynte heimetenester
 • Lege , fysioterapeut, prest, fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen
 • Dei tilsette i pleie og omsorgsarbeid må vere nøye med hygienereglane på fritida si
 • Det tilsette skal nytte munnbind ved nærkontakt med brukarane
 • Vi må stogge  samlingar i hjartebanken med eldrekafe og eldresamling
 • Vi tek imot dagpasientar på sjukeheimen
 • Gubbekafe kan ikkje halde fram

 

 SERVERINGSSTADAR

 • Det er skjenkestogg (nasjonalt forbod mot skjekning av alkohol), men ein kan servere mat.

 

BUTIKKANE

 • Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og at det ikkje er for mange i butikken samstundes. Butikkane skal ha grense for talet på kundar som er samstundes i butikken, og det skal førast adgangskontroll. Det er viktig at ein held avstand i butikken, og eigar bør vurdere om det er mogeleg å dele dei tilsette i kohortar for å unngå karantene for alle ved ein smittesituasjon. Ein vurderer forskrift og ikkje berre rådgjeving

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

 

Anna informasjon

 


Sist oppdatert: 07.01.2021
Publisert: 06.03.2020