HeimNyheterHjartebankjen opnar att onsdag 3.juni

Hjartebankjen opnar att onsdag 3.juni

HJARTEBANKJEN OPNAR  - Me gler oss til å sjå dykk

                                

Ta kontakt med oss: Oppmodar dykk om å ta kontakt på førehand for informasjon om risikogrupper og smittevernreglar.

Telefon 56 16 51 15 /462 80 425

Opningstid: Foreløpig er det kun aktivitetskafétilbodet som opnar, det vil vere opent måndag og onsdag frå 11.00 – 13.00.  Med oppstart onsdag 3. juni.

Matservering: Me kan ikkje servera buffé slik me vanlegvis gjer. Det vert mogleg å kjøpa kaffi og noko å bita i.

DELTAKING PÅ AKTIVITETSKAFEEN I HJARTEBANKJEN FORUTSET AT ALLE BIDREG TIL Å OPPRETTHALDE SMITTEVERNTILTAKA.

Hovudregel 1: Personar som er eller kan vera smitta av korona, skal ikkje delta på aktiviteter

Dette omfattar personar som er bekrefta smitta av korona, personar som sit i karantene og personar som har symptoma på̊ koronasmitte, slik dei er definert på̊ Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Du må̊ bli heime frå aktivitet dersom du er eller kan vere sjuk.

Hovudregel 2: Sørg for god hygiene

Me legg til rette for god handvask, fortrinnsvis med såpe og vatn. Vask hendene hyppig.

Vask hendene ved ankomst og om deltakarane flyttar seg eller skiftar utstyr undervegs i aktiviteten. Alkoholbasert desinfeksjon er tilgjengeleg på fleire stadar i lokalet.

Hovudregel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personar

Deltakarane skal halde minst 1 meter avstand, samt følgje andre råd og anbefalinger om smittevern.

Det vert tilrettelagd for avstand, ekstra klaffer på bordet og mindre stolar rundt bordet, samt at me kan nytta sofagruppa. 

Hovudregel 4: Ikkje del utstyr under aktiviteter

Alle må ha eige utstyr med seg.


Sist oppdatert: 29.05.2020
Publisert: 29.05.2020