HjemAktueltNyheiterInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Sak nr.

Sakstittel

 

025/23

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 

026/23

Godkjenning av møtebok

 

027/23

Referatsaker

 

028/23

Årsmelding og rekneskap for 2022

 

029/23

Tertialrapport og budsjettregulering 1. tertial 2023

 

030/23

Utilfredstillande arbeidsmiljø i kommunehuset

 

031/23

Ombygging av Hjartebanken - anbod

 

032/23

Reiselivskoordinator på Fedje - prosjekt

 

033/23

Samarbeidsavtale for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning Bergen region kommunalt oppgavefellesskap

 

034/23

Revisjon av risiko og sårbarheitsanalyse (ROS)

 

035/23

Revisjon av beredskapsplan, administrativ del

 

036/23

Møteplan haust 2023

 

 

8. juni 2023

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær


Sist oppdatert: 08.06.2023
Publisert: 08.06.2023