HeimNyheterKunngjering av møte i Formannskapet

Kunngjering av møte i Formannskapet

 

Møtedato:         03.09.2019
Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             17:15 - 20:00

 

Det vert ei samling for valstyret med gjennomgang av oppgåver på valdagen og forkastingsgrunnar/godkjenningsvurderingar mm etter møtet, ca 1 time.

 

Møtet er ope for alle interesserte – velkomen!

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 075/19

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 076/19

 Godkjenning av møtebok

 077/19

 Referatsaker

 078/19

 Delegerte saker

 079/19

 Delegerte saker teknikk og miljø

 080/19

 Delegerte saker personal

 081/19

 Kommunedelplan for helse og omsorg - planoppstart og forslag til planprogram

 082/19

 Kommunal garanti for lån Aufera AS

 083/19

 Vedtak om reguleringsplan for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2.

 084/19

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Hordaland

 085/19

 Endring av retningsliner for alkohol einskild og ambulerande

 086/19

 Revisjon av godtgjering for valarbeid

 087/19

 Revidering av møteplan for hausten 2019

 

28. august 2019

 

Stian Herøy

ordførar


Sist oppdatert: 28.08.2019
Publisert: 28.08.2019