HeimNyheterFormannskapet har møte 06.02.2020

Formannskapet har møte 06.02.2020

Saknr

Tittel

 001/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 002/20

 Godkjenning av møtebok

 003/20

 Referatsaker

 004/20

 Delegerte saker

 005/20

 Delegerte saker teknikk og miljø

 006/20

 Budsjettregulering investeringar 2019

 007/20

 Fornying av slamavskiljarar.

 008/20

 Klage på løyve til å legge ut flytebrygge

 009/20

 Reglement for kommunestyret

 010/20

 Tapt arbeidsforteneste i samband med folkevalde verv

 011/20

 Revisjon av ruspolitisk handlingsplan våren 2020 - klargjering av prosess

 012/20

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon post og innsyn

I tillegg til sakslista, vil rådmannen informere om eit mogleg næringsprosjekt.

Du finn møtet i møteplanen under Politikk og innsyn.


Sist oppdatert: 27.01.2020
Publisert: 27.01.2020