HeimNyheterForeldremøte med Guttorm Helgøy

Foreldremøte med Guttorm Helgøy

Tema: Trygg på Fedje

Når: 31. mars klokka 18:00 - 19:30

Kvar: Fleirbrukshallen

 

Det blir foreldremøte i hallen for føresette og tilsette i barnehage og skule. Me får
besøk av Guttorm Helgøy som har allsidig arbeidserfaring frå barnehage – og skulesektoren. Utfordringar knytt til åtferdsvanskar, klassemiljø og arbeid mot mobbing er blant dei viktigaste arbeidsområda hans.

Han har arbeida mykje med
problemløysing i komplekse mobbesaker, og det å halde kurs og opplæring innan program for å førebygge og handtere mobbing. NO KJEM HAN TIL FEDJE!

Han er tydeleg og direkte – og har ei formidlingsevne du ikkje vil gå glipp av!


Påmelding innan 30. mars 16.00
966 252 66 (skulen sin mobil)


Sist oppdatert: 24.03.2022
Publisert: 24.03.2022