HeimNyheterBudsjett 2019

Budsjett 2019

Les framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 her.
Publisert: 20.04.2018
Sist endra: 13.11.2018

Her finn du rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Ønskjer du papirversjonen, kan denne hentas på kommunehuset.