HeimNyheterFerie for alle

Ferie for alle

I år vert det aktivitets- og utandørsferie på Merket i Valdres mellom 1-5. april.  

Ferie for alle passar for familiar som: 

  • Har hatt økonomiske utfordringar i tre år eller meir 
  • Har minst eit barn i barneskulealder 
  • Ikkje har tilsvarende ferietilbod 

Er dette noko for deg? 

Ta kontakt med helsejukepleier Kjersti Torstensen, telefon: 408 02 756,  om du har spørsmål om tilbodet eller tenker dette kan vere aktuelt for deg. Ho kan søkje deg inn.

 (Frist for å søke plass på påskeferie er 8. mars 2023)


Sist oppdatert: 07.03.2023
Publisert: 07.03.2023