Valg logo gull

Valg logo gull

Vil du vere valfunksjonær ved Stortingsvalet 2017?

Me treng fleire frivillige til å sitte i vallokalet og ta i mot røyster på valdagen måndag 11.september 2017, eller som kan vere vara viss nokon vert sjuk. Frist: 26.mai.

Alle frivillige må vere med på opplæring ein kveld i overgangen august/september. Det vert gjeve eit mindre honorar for arbeidet.

Me søkjer deg som er

  • roleg og blid
  • nøyaktig
  • lærer raskt
  • datakyndig

Interessert?

Ta kontakt med sekretær for valstyret
Dagrun Gunnarson på tlf 56165109
innan 26.mai 2017

Web levert av CustomPublish