Jordmasser og gravemaskin

Jordmasser og gravemaskin

Jordmassar frå problem til ressurs – ta vare på matjorda

Velkommen til kurs for bønder og entreprenørar

Torsdag 3. mars vert det kurs for bønder og entreprenørar om handtering av jordmasser.

Sjå meir informasjon her 

Web levert av CustomPublish